13 Şubat 2013 Çarşamba

TÜRK KADINLAR KONSEYİ'NİN "KURLUŞ AMACI"

Türk Kadınlar Konseyi
Derneği
Kuruluş Amacımız
Türk Kadınlar Konseyi Derneği 1959 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Bakanlar Kurulu kararıyla “TÜRK” adını kullanma hakkı ve “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır. Genel Merkezi Ankara’da olan derneğimiz, 15 şubesi ile hizmet vermektedir. Amacımız Türk kadınlarının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamak,
Kadında; anne, eş, yurttaş ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırır ve geliştirmek. Ayrıca insan hakları ve kadın-erkek eşitliği ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi konularında ülke genelinde yürütülen çalışmalara katılarak desteklemektir.
ICW- International Council of Women
Dünyada ağ kurmuş en büyük Uluslararası Kadınlar Konseyidir.
1888 de kuruluşundan bugüne dek ayakta kalmış, Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı ve A Kategorisinde danışmanı olarak kabul ettiği ICW , BM tarafından yapılan 4 Dünya Kadın Konferansına imza atmış , kadınların insan hakları için büyük mücadele vermiş bir kuruluştur. Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri , Asya ve Pasfik ülkeleri, Afrika ülkeleri Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde örgütlenmiştir . 80 in üstünde ülke ICW ya üyedir ve Ülkeler arası işbirliği ile projeler üretmiştir.
Avrupa Kadınlar Konseyi 

ECICW - 1961 de kurulmuş. Türkiye'nin devlet olarak üye olduğu Strasbourg 'da ki Avrupa Konseyi ECICW - AVRUPA KADINLAR KONSEYİ' ne stk olarak katılımcılık statüsü vermiş ve
50. yılını 2010 da Büyükadada ve 2011 yılında da Barselona'da,, toplantı ve seminerlerle kutlamıştır. TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ ise 1959 da kurulmuş ve 1961 yılında Avrupa Kadınlar Konseyi'ne üye olmuş.
***
GENEL MERKEZ KURUCULARI                                        TKK İSTANBUL ŞUBESİ
Muazzez Arıoba   Yazar
Jeoloji Profesörü
NURİYE PINAR ERDEM
Adile Ayda
Dışişleri Bakanlığı
Gn.Md. Yardımcısı
adile ayda
Jeolog Prof. Nuriye Pınar Erdem
Ayhan Dürrüoğlu
Resim Öğretmeni
Selma Erzen   Emekli Sandığı Raportör
Gaye Güntekin Dışişleri bakanlı sekreter
Şeminur İnanç
Hukukçu
Esma Nayman  Eski seyhan MebbusuEsma Nayman
Ayhan Timurtaş
Avukat
Hilal Ülman 
TBMM de görevli
Fahrünnisa Yetmen Divanı Muhasebat azası

9 Ağustos 2012 Perşembe

İzmir Şubemizin "Özgün Bir Çalışması"

TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ TANITIM DOSYASI
TÜRK KADINLAR KONSEYİ
Derneğin tarihçesi:
Türk Kadınlar Konseyi Derneği 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara’da kurulmuştur.Yine Bakanlar Kurulu karayla “TÜRK” adını kullanma hakkı ve “Kamu Yarına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır.
Genel merkezi Ankara’da olan derneğimiz,10 şubesi ile hizmet vermektedir.İzmir Şubesi 1985 yılında Sayın Nefise Tung ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.
Derneğin amacı:
Derneğin amacı,Türk kadınlarının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamaktır.
Kadında;anne,eş,yurttaş ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırır ve geliştirir.ayrıca insan hakları ve kadın-erkek eşitliği ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi konularında ülke genelinde yürütülen çalışmalara katılarak,bu çalışmaları destekler.
Türk Kadınlar Konseyi Derneği,Kadın dernekleri Federasyonu’nun ve Gönüllü Kuruluşlar Yetişkinler Eğitim Vakfının kurucu üyesi,Türk Tanıtma Vakfının da üyesidir.ayrıca,UNESCO
 Milli Komisyonu’nun kadın dernekleri arasında tek üyesidir.
Giriş:
Aynı ülkünün kuşaklar boyu sürmesi,iyi eğitilmiş gençler aracılıyla gerçek olacaktır.Oysa bugün eğitim açlığı içinde dört bir yana umutla dağılan gençlerimiz,aile ortamından uzak,ağır yaşam koşulları içinde denetimsiz ve sevgisiz,gelecek savaşı vermek zorunda kalıyorlar.
Eğitimde önemli bir etken olan OKUL-AİLE-ÇEVRE üçgeninde ailenin yerini tutacak,iyi organize edilmiş kurumların yetersizliği,gençlerimize çoğu kez yanlış yönlendirme tehlikesiyle burun buruna getirmektedir.
Bu duyarlılık içerisinde Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi çalışmalarında kızlarımızın eğitimine öncelik vermiştir.
Eğitim Alanındaki Çalışmalarımız:
1-) Buca Karacaağaç Köyü’nde adımızı taşıyan bir ilk öğretim okulu yaptırılmıştır.Okul ile her türlü iletişim devam etmektedir.
2-) Okuma-yazma kurslarına önem verilmektedir.Kuruluşumuzdan beri okuma-yazma kursları açılmakta ve destek verilmektedir.İzmir milli eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde pek çok okulun laboratuar,kütüphane,işlik binası gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmaktadır.
3-) Maddi sıkıntı içinde bulunan başarılı öğrencilere burs verilerek öğretimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır.
4-) Lise ve dengi okul öğrencileri arasında kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir.
         TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI KONULARI
1-)1996-Atatürk’ün gözüyle Türkiye’de kadının yeri.
2-)1997-Zararı bilinmesine rağmen uyuşturucu kullananlar.
3-)1998-Cinsiyete göre ayırımcılık var mı?Var ise size göre nasıl kalkabilir.
4-)1999-Gerçek aydın kimdir?
5-)2000-Türkiye’nin üyeliği ile Avrupa Birliğinin kazanımı nedir?
6-)2001-Barış Kültürü.
7-)2002-Aile içi çocuk sayısının ailede ve toplumda olumlu ve olumsuz etkileri.
8-)2003-Görsel ve işitsel basının çocukların ve gençlerin gelişimindeki etkileri.
9-)2004-Kentli olmak ve kentsel yaşam.
10-)2005-Türkçe’mizi koruyalım,dilimiz onurumuzdur.
11-)2006-Çevreye saygı(Doğaya saygı).
5-) Buca2da Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci yurdu yaptırılmış ve işletimi tarafımızdan devam ettirilmektedir.
Buca CUMHURİYET YÜKSEKÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU:
1995 Yılında dönem Başkanı F.Canan Ünlü ve yönetim Kurulu’nun aldığı bir  kararla kız öğrenci yurdu yaptırılması çalışmalarına başlanmıştır.1997 Temmuz ayında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhan Özfatura Buca’da 4,5 dönümlük araziyi derneğimize 49 yıllığına bağışlamıştır.
Dönem valisi Sayın Kutlu Aktaş’ın rahmetli eşi Tülay Aktaş’ın desteği ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği’nce de alınan karar ile 1997-1998 yılında Kız yurdu projesi ”Desteklenecek proje” olarak belirlenmiş ve bir çok Sivil toplum Kuruluşu Projeye maddi manevi katkı sağlamıştır.
Projenin hayatiyet kazanabilmesi için 1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ziyaret edilmiş ve bu konuda destek sözü alınmıştır.16 Mayıs 1998 de Sayın Süleyman Demirel’in temel atmasıyla inşaatımız başlamıştır.
Projenin fikirden gerçekleşmeye doğru giden ve bu günümüze kadar geçen zaman içinde İzmir’de görev yapan tüm valilerimiz Sayın Kutlu Aktaş,Sayın Erol Çakır,Sayın Kemal Nehrozoğlu,Sayın Alaaddin Yüksel in destekleri projemizin önünü açmıştır.
Valilik ve özel İdare Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmaların devam edebilmesi için 1997-2001 dönem Başkanı Sayın Nilüfer Günay’ın ve yönetim Kurulu’nun özverili çalışmaları ile 49 yıllığına öğrenci yurduna tahsis edilen arazinin,İl özel idare Mülkiyeti’ne geçmesi gerektiğinden dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Priştina ile yapılan görüşmeler sonucunda bu işlem gerçekleştirilmiştir.İl özel idare ile yapılan sözleşme gereği inşaat tamamlanmıştır.
31 Ekim 2001 tarihinde yurdumuz İzmir Valisi Sayın Alaaddin Yüksel ve  Sayın eşi Emine Yüksel tarafından hizmete açılmıştır.
4,5 dönümlük arazi içine yapılan yurdumuz 1200 metrekare kullanım alanına sahip olmakla birlikte,96 öğrenciye kadar kapasitesi yükseltilebilmektedir.
Yurdu çalıştırmaktaki amacımız kar değil uygun rakamlarla gençlerimize çağımıza ve bizlere yakışır ortamı yaratmak ve belli sayıda ihtiyacı olan öğrencilerimizi de ücretsiz barındırabilmektir.
Yurt binamız 3 katlı olup,bir katında idare,çalışma odası,kütüphane,toplantı salonu.diğer iki katında ise 24 yatak odası,banyo ve tuvaletler bulunmaktadır.
Şu an maddi olanaksızlıklar yüzünden tam kapasite hizmet verememekteyiz.Öğrenci temininde de en az maddi kaynak bulmak kadar zorlanmaktayız.
Işıklarımızı söndürmemek projesini çizip temelini attığımız ve işletmeye başladığımız yurdumuzu kapatmamak için derneğimiz yurdumuz ayni ve nakdi yardımlarla desteklemektedir.
Türk kadınlar Konseyi Derneği:
Şehit Nihat Bey Cad. No:165 asansör üstü-İZMİR
Dernek No: 35-18/075   Tel&fax:0(232)261 13 14

16 Temmuz 2012 Pazartesi

TÜRK KADINLAR KONSEYİ TARİHİ

TÜRK KADINLAR KONSEYİ
DERNEĞİ 
Nurhan OKYAY / HAYATA DAİR
TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ (NATİONAL COUNCIL OF TURKISH WOMEN)
Yazının Yayın Tarihi: 23 Kasım 2011, Çarşamba 12:40:45
Derneğin tarihçesi:
Türk Kadınlar Konseyi Derneği 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara’da kurulmuştur. Yine Bakanlar Kurulu karayla “TÜRK” adını kullanma hakkı ve “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır.
Derneğin amacı:
Derneğin amacı,Türk kadınlarının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamaktır.
Kadında; anne, eş, ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırır ve geliştirir. Ayrıca insan hakları ve kadın-erkek eşitliği ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi konularında ülke genelinde yürütülen çalışmalara katılarak, bu çalışmaları destekler.
Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Kadın dernekleri Federasyonu’nun ve Gönüllü Kuruluşlar Yetişkinler Eğitim Vakfının kurucu üyesi, Türk Tanıtma Vakfının da üyesidir. Ayrıca, UNESCO  Milli Komisyonu’nun kadın dernekleri arasında tek üyesidir.
Bakanlar Kurulunun 13 Ocak 1960 gün ve 4/12577 sayılı kararı ile (Conseil İnternational des femmes) ile işbirliği yapılmasına ve Bakanlar Kurulu'nun 28 Haziran 1973 gün ve 7/6689 sayılı kararı ile Türk kelimesinin dernek adının başında kullanılmasına izin verilmiştir. Ankara Valiliği Emniyet Birinci Şube dosya No.su:06-02-96
Derneğimiz genel kurul toplantısı sonunda yedi asil yedi yedek üyesini üç asil, üç yedek denetleme üyesini oy birliğiyle seçerek çalışmaya başlamıştır. İlk hedef örf ve adetlerimiz doğrultusunda yaşlılarımıza olan saygımız çerçevesinde onlara özel bir gün hazırlayarak onlara verdiğimiz önemi göstermektir. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza da gereken önem çerçevesinde etkinlikler yaparak sevgilerimizi sunacağız. Kadınlarımızın dertlerini dinleyerek onlara eğitim programları düzenleyerek (Sağlık, evlilikte sorunlar, nüfus planlaması, boşanma vb) eğitim çalışmaları yapmak. Evlerine maddi katkıda bulunmak isteyen kadınlarımıza kurslar açarak onları üretken bir statüye taşımak. Kadın ve şiddette yalnızca kadın üzerinde durmayarak aile saygınlığı ve aile bütünlüğü ile ilgili ana baba eğitimi vermek. Yok olmaya yüz tutmuş değerlerimizi canlandırarak, saygılı, sevgi dolu bireyler olma, toplum kurallarına, ahlaki değerlere önem verme konusunda insanlarımızı bilinçlendirmek.
Yaşadığımız serhat şehrimizdeki tarihi dokuyu, elişleri, vb unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi kadınlarımızla hayata geçirerek  statümüz gereği yurt dışında tanıtmak. Serhat kenti olan şehrimizde komşu ülkelerin kadın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, resepsiyonlar, sergiler, konferanslarla kültür alışverişinde bulunmak.
Derneğimizin bir özelliği de tüm kadın derneklerine yardım etmek ve işbirliği yapmayı öngörür. Dünya Kadın Federasyonu'nun Türkiye’deki kadın dernekleri içinde tek üyeliği kabul edilmiş bir dernek olması dolayısıyla Edirne’de bulunan kadın derneklerimizin yanındayız.
Buradan tüm kadın derneklerimize sevgilerimizi iletiyoruz.
Adresimiz Vakıf İş Hanı Kat 2 No. 26
Sağlıcakla kalın..