16 Temmuz 2012 Pazartesi

TÜRK KADINLAR KONSEYİ TARİHİ

TÜRK KADINLAR KONSEYİ
DERNEĞİ 
Nurhan OKYAY / HAYATA DAİR
TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ (NATİONAL COUNCIL OF TURKISH WOMEN)
Yazının Yayın Tarihi: 23 Kasım 2011, Çarşamba 12:40:45
Derneğin tarihçesi:
Türk Kadınlar Konseyi Derneği 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara’da kurulmuştur. Yine Bakanlar Kurulu karayla “TÜRK” adını kullanma hakkı ve “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır.
Derneğin amacı:
Derneğin amacı,Türk kadınlarının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamaktır.
Kadında; anne, eş, ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırır ve geliştirir. Ayrıca insan hakları ve kadın-erkek eşitliği ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi konularında ülke genelinde yürütülen çalışmalara katılarak, bu çalışmaları destekler.
Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Kadın dernekleri Federasyonu’nun ve Gönüllü Kuruluşlar Yetişkinler Eğitim Vakfının kurucu üyesi, Türk Tanıtma Vakfının da üyesidir. Ayrıca, UNESCO  Milli Komisyonu’nun kadın dernekleri arasında tek üyesidir.
Bakanlar Kurulunun 13 Ocak 1960 gün ve 4/12577 sayılı kararı ile (Conseil İnternational des femmes) ile işbirliği yapılmasına ve Bakanlar Kurulu'nun 28 Haziran 1973 gün ve 7/6689 sayılı kararı ile Türk kelimesinin dernek adının başında kullanılmasına izin verilmiştir. Ankara Valiliği Emniyet Birinci Şube dosya No.su:06-02-96
Derneğimiz genel kurul toplantısı sonunda yedi asil yedi yedek üyesini üç asil, üç yedek denetleme üyesini oy birliğiyle seçerek çalışmaya başlamıştır. İlk hedef örf ve adetlerimiz doğrultusunda yaşlılarımıza olan saygımız çerçevesinde onlara özel bir gün hazırlayarak onlara verdiğimiz önemi göstermektir. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza da gereken önem çerçevesinde etkinlikler yaparak sevgilerimizi sunacağız. Kadınlarımızın dertlerini dinleyerek onlara eğitim programları düzenleyerek (Sağlık, evlilikte sorunlar, nüfus planlaması, boşanma vb) eğitim çalışmaları yapmak. Evlerine maddi katkıda bulunmak isteyen kadınlarımıza kurslar açarak onları üretken bir statüye taşımak. Kadın ve şiddette yalnızca kadın üzerinde durmayarak aile saygınlığı ve aile bütünlüğü ile ilgili ana baba eğitimi vermek. Yok olmaya yüz tutmuş değerlerimizi canlandırarak, saygılı, sevgi dolu bireyler olma, toplum kurallarına, ahlaki değerlere önem verme konusunda insanlarımızı bilinçlendirmek.
Yaşadığımız serhat şehrimizdeki tarihi dokuyu, elişleri, vb unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi kadınlarımızla hayata geçirerek  statümüz gereği yurt dışında tanıtmak. Serhat kenti olan şehrimizde komşu ülkelerin kadın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, resepsiyonlar, sergiler, konferanslarla kültür alışverişinde bulunmak.
Derneğimizin bir özelliği de tüm kadın derneklerine yardım etmek ve işbirliği yapmayı öngörür. Dünya Kadın Federasyonu'nun Türkiye’deki kadın dernekleri içinde tek üyeliği kabul edilmiş bir dernek olması dolayısıyla Edirne’de bulunan kadın derneklerimizin yanındayız.
Buradan tüm kadın derneklerimize sevgilerimizi iletiyoruz.
Adresimiz Vakıf İş Hanı Kat 2 No. 26
Sağlıcakla kalın..